podcasting sms
Ustaw jako stronę startową Dodaj do ulubionych
 
Glinojeck
pogoda wiadomości
  Radio
  Twoja miejscowość
  Historia Pułtuska

Pułtusk jest jednym z najstarszych miast północno - wschodniego Mazowsza. Nazywany jest w przekazach źródłowych: Peltovsk, Polthowia, Polthowsko. Leży nad rzeką Narwią, poniżej ujścia rzeczki Pełty. Od niej też wywodzi swą nazwę. Przynajmniej od XII wieku Pułtusk należał do biskupstwa płockiego i pod ich jurysdykcją pozostał do 1796 roku. Około 1230 roku na dzisiejszym pułtuskim wzgórzu zamkowym, powstał gród obronny. Strzegł on północno-wschodnich granic Mazowsza przed najazdami Prusów, Jaćwingów i Litwinów. W 1257 roku miała miejsce przypuszczalnie pierwsza lokacja Pułtuska. Biskup Klemens Pierzchała w 1339 roku lokował miasto na prawie chełmińskim, którego granice w zarysach odpowiadają dzisiejszemu rynkowi. Dynamiczny rozwój Pułtuska był widoczny w XV i XVI wieku, gdy miasto stało się rezydencją biskupów płockich. Na miejscu dawnego, spalonego przez Litwinów grodu, wybudowali oni murowany zamek, a w 1449 r. kolegiatę. Od 1508r. miasto wybudowało kościoły, m.in. Kościół pw. N.M. Panny, pw. św. Krzyża, kaplicę pw. Marii Magdaleny oraz przytułek dla ubogich, łaźnię miejską, aptekę. Na pułtuskim zamku był przechowywany najstarszy, zachowany do naszych czasów, relikt średniowiecznej sztuki rękopiśmiennej z XI w., tzw. Złoty Kodeks Pułtuski. Tu też powstała pierwsza na Mazowszu drukarnia. Biskup Andrzej Noskowski sprowadził do Pułtuska jezuitów, którzy w 1565r. utworzyli znane w całej Rzeczypospolitej kolegium jezuickie. Wykładali w nim świetni nauczyciele, m.in. ksiądz Piotr Skarga i Jakub Wujek, pierwszy tłumacz pisma św. na język polski. Spośród absolwentów kolegium wymieńmy chociażby poetę Macieja Kazimierza Sarbiewskiego zwanego Horacym Północy i kanclerza wielkiego koronnego Jerzego Ossolińskiego. Przy pułtuskim kolegium jezuickim powstała pierwsza na ziemiach polskich scena publiczna. W 1594 r. w Pułtusku utworzono pierwsze w diecezji płockiej Seminarium Duchowne. Na przełomie XVI i XVII w. do pułtuskiego kolegium jezuickiego uczęszczało ponad 700 uczniów, pochodzących z całej Rzeczypospolitej. Miasto nazywane było mazowieckim grodem żaków. W XV-XVI w. Pułtusk stał się ważnym ośrodkiem produkcji rzemieślniczej i eksportu zboża, który był możliwy dzięki położeniu nad spławną Narwią. O jego znaczeniu i możliwościach świadczy fakt, iż jako trzecie miasto na Mazowszu, po Płocku i Warszawie, otoczony został murami . Upadek miasta w drugiej połowie XVII w. i w pierwszej połowie XVIII w. spowodowany był głównie wydarzeniami potopu szwedzkiego i wielkiej wojny północnej . W maju 1703r. miasto stało się miejscem wielkiej bitwy między wojskami saskimi i armią szwedzką Karola XII. Mimo upadku gospodarczego miasta, w czasach Komisji Edukacji Narodowej, prowadzona przez benedyktynów Szkoła Podwydziałowa Pułtuska. Marsz Brygady Madalińskiego, stacjonującej m.in. w Pułtusku, dał sygnał do wybuchu insurekcji kościuszkowskiej. Miasto zapisało świetną kartę w dziejach walk narodowo-wyzwoleńczych.26 XII 1806r. wojska marszałka Lannesa stoczyły pod Pułtuskiem krwawą bitwę kampanii napoleońskiej. Napoleon Bonaparte przez 6 dni przebywał w Pułtusku. Nazwa miasta zamieszczona została na Łuku Triumfalnym w Paryżu. W okresie porozbiorowym Pułtusk początkowo był miastem obwodowym, później powiatowym, i drugim co do wielkości ośrodkiem miejskim północnego Mazowsza. W czasach Królestwa Kongresowego funkcjonowała tu Szkoła Wojewódzka Księży Benedyktynów. W latach II Rzeczypospolitej Pułtusk był miastem garnizonowym. Stacjonował tu 13 Pułk Piechoty. Podczas II wojny Pułtusk został zniszczony w 85 %. W powojennej historii miasta ważnym wydarzeniem było przekazanie pułtuskiego zamku na siedzibę Domu Polonii - uroczystość otwarcia miała miejsce w lipcu 1989r. W 1994r. z inicjatywy profesorów Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk, zrzeszonych w Akademickim Towarzystwie Edukacyjno - Naukowym Atena, została utworzona Wyższa Szkoła Humanistyczna. Od 1 stycznia 1999 r weszła w życie nowa reforma administracyjna, w wyniku której Pułtusk znowu stał się miastem powiatowym.

Źródło: www.pultusk.info-trade.pl
Wstecz wstecz


kontakt | współpraca | uwagi
podcasting sms reklama ogłoszenia ochrona prywatności
System Zarządzania Treącią Poczta E-mail 

http://www.radiokrc.pl http://www.radiokrc.pl http://www.4studio.net http://www.4studio.net